Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021
Σχολιασμός - παρουσίαση κανονιστικών διατάξεων

Νέες κανονιστικές διατάξεις τίθενται συνεχώς σε ισχύ, μετά ή χωρίς διαβούλευση. Συχνά απαιτούνται ερμηνείες, διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, παραδείγματα εφαρμογής, και, βεβαίως, τα τελικά κείμενα.

Σχολιασμός - παρουσίαση κανονιστικών διατάξεων
Περιεχόμενα (29 έως 33 από 73)

Επισυνάπτεται η σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4007 Β / 14-12-2016)

Ενημερωτικό φυλλάδιο του Βρετανικού Οργανισμού Τυποποίησης (BSI) με τίτλο "Standards Outlook 2016: Construction and the Built Environment"

Εδώ όμως καμαρώνουμε για τον "Νέο" ΚΤΣ και για την "αποκαθήλωση" των ΕΤΕΠ ...

Με την υπουργική απόφαση Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.2578/22-6-2015 συγκροτήθηκε Μόνιμη Επιτροπή για την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της Τεχνολογίας Σκυροδέματος, την επεξεργασία σχολίων σχετικών με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και την αναθεώρησή του, όταν συνθήκες το επιβάλλουν.

Ο ΚΤΣ-2016, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1561Β / 02-06-2016, θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Έργα, σε έξι μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 3 ΔΕΚ 2016. Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο.