Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
Σχολιασμός - παρουσίαση κανονιστικών διατάξεων

Νέες κανονιστικές διατάξεις τίθενται συνεχώς σε ισχύ, μετά ή χωρίς διαβούλευση. Συχνά απαιτούνται ερμηνείες, διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, παραδείγματα εφαρμογής, και, βεβαίως, τα τελικά κείμενα.

Σχολιασμός - παρουσίαση κανονιστικών διατάξεων
Περιεχόμενα (17 έως 21 από 73)

Η χωρική κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου της χώρας, όπως έχει καθοριστεί το 2017 από την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σταμάτησε η έκδοση νέων ETAGs, οι οποίες αντικαθίστανται σταδιακά (με ορίζοντα το 2020) με τις EADs (Ευρωπαϊκά Κανονιστικά Κείμενα Αξιολόγησης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων 305/2011.

Παρουσίαση του συστήματος των ΕΥΡΩΚΛΑΣΕΩΝ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1

Π.Δ. 41/2018, ΦΕΚ 80Α / 07.05.2018. H ισχύς του αρχίζει τρεις μήνες μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ, δηλ. στις 08.08.2010